Sterrenbeelden in één oogopslag

Sinds wanneer bestaan er horoscopen

De exacte oorsprong van de astrologie en daarmee die van de horoscopen is moeilijk vast te stellen, omdat het een praktijk is die zich over duizenden jaren heeft ontwikkeld en over verschillende culturen verspreid is geweest. Echter, de vroegst bekende vormen van astrologie en daarmee gemaakte horoscopen dateren uit het oude Mesopotamië, ongeveer 4000 jaar geleden.
De oude Babyloniërs ontwikkelden een vorm van astrologie die gebaseerd was op het observeren van hemellichamen en het interpreteren van hun bewegingen en posities ten opzichte van de aarde. Deze vorm van astrologie had invloed op andere oude beschavingen, zoals de Egyptenaren en de Grieken, die het verder ontwikkelden. MEt die gegevens werden  horoscopen gemaakt.

De astrologie en de daarmee gemaakte horoscopen verspreidde zich vervolgens naar andere delen van de wereld, waaronder India, China en later ook Europa, waar het verschillende vormen aannam en werd vermengd met lokale culturen en tradities. Astrologie heeft een lange en complexe geschiedenis en blijft tot op de dag van vandaag een belangrijk aspect van verschillende culturen en samenlevingen.

 

Astrologie en horoscopen zijn nauw verwante begrippen, maar ze hebben enkele belangrijke verschillen:

Astrologie:

Astrologie is een complex systeem van geloof en praktijk dat stelt dat de posities en bewegingen van hemellichamen, zoals planeten en sterren, invloed hebben op gebeurtenissen en het leven op aarde.

Het omvat het bestuderen van de posities van hemellichamen op het moment van iemands geboorte om inzicht te krijgen in hun persoonlijkheid, eigenschappen, relaties, carrière en andere aspecten van hun leven.
Astrologie omvat vaak gedetailleerde analyses van astrologische huizen, aspecten en transits, en het vereist een diepgaand begrip van astrologische symbolen en concepten.

Horoscopen:

Horoscopen zijn specifieke voorspellingen of interpretaties die zijn gebaseerd op astrologische principes. Ze kunnen worden gepresenteerd in de vorm van dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse voorspellingen, en kunnen worden aangepast aan individuele sterrenbeelden (bijv. Ram, Stier, Tweelingen, enz.).

Horoscopen worden vaak gepubliceerd in tijdschriften, kranten, websites en andere media, en ze kunnen een breed scala aan onderwerpen behandelen, van liefde en relaties tot carrière, financiën en gezondheid.
Hoewel horoscopen vaak worden gebruikt voor entertainment en amusement, geloven sommige mensen dat ze waardevolle inzichten kunnen bieden in hun leven en toekomst.

Kortom, astrologie is het bredere systeem van geloof en praktijk dat gebaseerd is op de veronderstelling dat hemellichamen invloed hebben op het leven op aarde, terwijl horoscopen specifieke voorspellingen en interpretaties zijn die zijn afgeleid van astrologische principes.

Hoe zijn de sterrenbeelden in de astrologie ontstaan.

De sterrenbeelden in de astrologie en in de horoscopen zijn ontstaan uit een combinatie van astronomische observaties, mythologieën en culturele overleveringen die teruggaan tot de oudheid. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de ontwikkeling van de sterrenbeelden in de astrologie:

Astronomische observaties:

Mensen hebben door de geschiedenis heen de hemel bestudeerd en opgemerkt dat bepaalde groepen sterren zich regelmatig in specifieke patronen aan de hemel bevinden. Deze patronen zijn de sterrenbeelden die we vandaag kennen.

Mythologieën en culturele overleveringen:

Verschillende oude culturen hebben hun eigen mythologieën en verhalen gecreëerd om de sterrenbeelden te verklaren en te benoemen. Deze verhalen werden vaak gebruikt om de seizoenen, landbouwcyclus, navigatie en andere aspecten van het leven te begrijpen en te volgen.

Hellenistische astrologie:

De Grieken hebben aanzienlijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van de astrologie, waarbij ze de sterrenbeelden opdeelden in twaalf gelijke delen langs de baan van de zon (de dierenriem van de horoscopen). Elke sectie werd geassocieerd met een bepaald sterrenbeeld, dat vervolgens werd geïnterpreteerd als een symbool van persoonlijkheidskenmerken en invloeden op het leven.

Overdracht naar andere culturen

: Na de Griekse periode verspreidde de astrologische praktijk zich naar andere delen van de wereld, zoals India, China en het Midden-Oosten. Elk van deze culturen nam de basis van de Griekse astrologie over en paste deze aan hun eigen mythologieën en culturele overtuigingen aan.

Al met al zijn de sterrenbeelden in de astrologie ontstaan uit een combinatie van astronomische observaties, mythologieën en culturele overleveringen die door de eeuwen heen zijn doorgegeven en aangepast. Hun betekenis en interpretatie variëren enigszins afhankelijk van de specifieke astrologische traditie of cultuur.

Het sterrenbeeld Stier

 

Dit sterrenbeeld, ook bekend als Taurus in het Latijn, is een van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. Hier is een beschrijving van het sterrenbeeld Stier:

Kenmerken:
De Stier wordt vaak geassocieerd met kracht, vastberadenheid en stabiliteit. Mensen die onder dit sterrenbeeld geboren zijn, worden vaak beschouwd als betrouwbaar, geduldig en praktisch

Afbeelding:
In de traditionele afbeeldingen van de dierenriem wordt Stier vaak afgebeeld als een krachtige, imposante stier met grote horens.

Astrologische betekenis:
In de astrologie wordt Stier geregeerd door de planeet Venus en is het het tweede teken van de dierenriem. Stier wordt geassocieerd met zintuiglijk genot, materiële comfort en vasthoudendheid. Mensen die onder dit teken geboren zijn, worden vaak beschouwd als liefhebbers van schoonheid, comfort en stabiliteit.

Mythologie:
Het sterrenbeeld Stier heeft verschillende mythologische associaties. Een van de bekendste is het verhaal van de Griekse mythe van de Minotaurus, een monsterlijke figuur met het lichaam van een man en het hoofd van een stier. Dit verhaal is verbonden met de mythe van koning Minos van Kreta en het labyrint dat werd gebouwd door Daedalus, waarin de Minotaurus werd vastgehouden.

Astronomie:
Het sterrenbeeld Stier is te vinden tussen de sterrenbeelden Ram en Tweelingen aan de hemel. Het bevat verschillende heldere sterren, waaronder Aldebaran, een van de helderste sterren aan de nachtelijke hemel.

Over het algemeen wordt het sterrenbeeld Stier gezien als een symbool van kracht, vasthoudendheid en stabiliteit, zowel in de astrologie als in mythologische tradities.

Het sterrenbeeld Tweelingen

 

Dit sterrenbeeld, ook bekend als Gemini in het Latijn, is een van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. Hier is een beschrijving van het sterrenbeeld Tweelingen:

Kenmerken:
Tweelingen wordt vaak geassocieerd met dualiteit, communicatie en veelzijdigheid. Mensen die onder dit sterrenbeeld geboren zijn, worden vaak beschouwd als nieuwsgierig, levendig, sociaal en intellectueel.

Afbeelding:
In de traditionele afbeeldingen van de dierenriem wordt Tweelingen vaak afgebeeld als twee menselijke figuren, vaak mannen, die naast elkaar staan of met elkaar verbonden zijn. Dit symboliseert de tweelingbroers Castor en Pollux uit de Griekse mythologie, waarop het sterrenbeeld is gebaseerd

Astrologische betekenis:
In de astrologie wordt Tweelingen geregeerd door de planeet Mercurius en is het het derde teken van de dierenriem. Tweelingen wordt geassocieerd met communicatie, intellect, nieuwsgierigheid en beweeglijkheid. Mensen die onder dit teken geboren zijn, hebben vaak een levendige geest en zijn geïnteresseerd in veel verschillende onderwerpen.

Mythologie:
Het sterrenbeeld Tweelingen is gebaseerd op de Griekse mythologie van Castor en Pollux, twee halfgoddelijke tweelingbroers. Volgens de mythe waren Castor en Pollux zonen van Zeus en Leda. Castor was een bekwame ruiter en Pollux was een bekwame bokser. Toen Castor stierf, smeekte Pollux om met hem te sterven, en Zeus plaatste hen als sterrenbeeld aan de hemel, zodat ze voor altijd samen konden zijn.

Astronomie:
Het sterrenbeeld Tweelingen is te vinden tussen het sterrenbeeld Stier en het sterrenbeeld Kreeft aan de hemel. Het bevat verschillende heldere sterren, waaronder de sterren Castor en Pollux, die de hoofdfiguren van de mythologie van Tweelingen vertegenwoordigen.

Over het algemeen wordt het sterrenbeeld Tweelingen gezien als een symbool van communicatie, intellect en beweeglijkheid, zowel in de astrologie als in mythologische tradities.

Het sterrenbeeld Kreeft

 

De kreeft is ook bekend als Cancer in het Latijn, is een van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. De oorsprong van het sterrenbeeld Kreeft is verbonden met oude mythologieën en culturele tradities, voornamelijk die van de Grieken.

In de Griekse mythologie wordt het sterrenbeeld Kreeft geassocieerd met het verhaal van de twaalf werken van Herakles (Hercules in het Latijn). Eén van deze werken was de strijd tegen de Hydra, een monsterlijke slang met vele koppen. Tijdens deze strijd, toen Herakles de Hydra versloeg, stuurde de godin Hera, die Herakles verafschuwde, een gigantische Kreeft om Herakles aan te vallen terwijl hij vocht tegen de Hydra.

Volgens de mythe greep de Kreeft Herakles bij zijn enkel, maar Herakles verpletterde het dier met zijn voet. Als beloning voor zijn moed en overwinning plaatste Hera de Kreeft aan de hemel als het sterrenbeeld Kreeft.

Deze mythe illustreert hoe het sterrenbeeld Kreeft is geassocieerd met de kracht en moed die nodig zijn om obstakels te overwinnen, zoals Herakles deed in zijn strijd tegen de Hydra. Het sterrenbeeld Kreeft wordt vaak afgebeeld als een krab, hoewel de precieze vorm kan variëren afhankelijk van de culturele traditie.

Naast de Griekse mythologie zijn er ook vergelijkbare verhalen en interpretaties van het sterrenbeeld Kreeft in andere oude culturen, zoals de Mesopotamische en Egyptische beschavingen. Elk van deze culturen heeft zijn eigen mythologische en symbolische interpretaties van het sterrenbeeld Kreeft, maar ze delen over het algemeen het thema van bescherming en overwinning tegen obstakels.

Het sterrenbeeld Leeuw

 

De Leeuw, Leo in het Latijn, is een van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. Hier is een beschrijving van het sterrenbeeld Leeuw:

Kenmerken:
Leeuw wordt vaak geassocieerd met moed, trots, zelfvertrouwen en leiderschap. Mensen die onder dit sterrenbeeld geboren zijn, worden vaak beschouwd als gepassioneerd, charismatisch en ambitieus.

Afbeelding:
In de traditionele afbeeldingen van de dierenriem wordt Leeuw vaak afgebeeld als een majestueuze leeuw, meestal in een liggende positie met zijn klauwen uitgestrekt.

Astrologische betekenis:
In de astrologie wordt Leeuw geregeerd door de zon en is het het vijfde teken van de dierenriem. Leeuw wordt geassocieerd met creativiteit, expressie, zelfexpressie en plezier. Mensen die onder dit teken geboren zijn, hebben vaak een sterke wil en een natuurlijke neiging om het middelpunt van de belangstelling te zijn.

Mythologie:
Het sterrenbeeld Leeuw heeft verschillende mythologische associaties. In de Griekse mythologie is Leeuw geassocieerd met de Nemeïsche leeuw, een monsterlijke leeuw met een ondoordringbare huid die werd gedood door Herakles als onderdeel van zijn twaalf werken. De huid van de leeuw werd later door Herakles als wapen gedragen. In de Egyptische mythologie wordt het sterrenbeeld Leeuw geassocieerd met de godin Sekhmet, die vaak wordt afgebeeld als een leeuwin en geassocieerd wordt met oorlog en genezing.

Astronomie:
Het sterrenbeeld Leeuw is te vinden tussen de sterrenbeelden Kreeft en Maagd aan de hemel. Het bevat verschillende heldere sterren, waaronder Regulus, een van de helderste sterren aan de nachtelijke hemel.

Over het algemeen wordt het sterrenbeeld Leeuw gezien als een symbool van kracht, leiderschap en expressie, zowel in de astrologie als in mythologische tradities.

Het sterrenbeeld Maagd

 

De Maagd ook bekend als Virgo in het Latijn, is een van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. Hier zijn enkele bijzondere kenmerken van het sterrenbeeld Maagd:

Astrologische betekenis:
In de astrologie wordt Maagd geregeerd door de planeet Mercurius en is het het zesde teken van de dierenriem. Maagd wordt geassocieerd met nauwkeurigheid, analyse, praktisch denken en dienstbaarheid. Mensen die onder dit teken geboren zijn, worden vaak beschouwd als zorgvuldig, georganiseerd en attent op details.

Afbeelding:
In de traditionele afbeeldingen van de dierenriem wordt Maagd vaak afgebeeld als een jonge vrouw die graan vasthoudt of bewerkt. Dit symboliseert de oogstperiode en de agrarische associaties van het sterrenbeeld.

Mythologie:
Het sterrenbeeld Maagd heeft verschillende mythologische associaties. In de Griekse mythologie wordt Maagd vaak geassocieerd met de godin van de landbouw en de oogst, Demeter (Ceres in het Latijn). Demeter werd vaak afgebeeld als een vrouw die graan vasthield, wat overeenkomt met de afbeelding van het sterrenbeeld Maagd. In andere culturen zijn er vergelijkbare associaties met goden en godinnen van de landbouw en vruchtbaarheid. Demeter was de moeder van Persephone, de godin van de bloemen.

Astronomie:
Het sterrenbeeld Maagd is te vinden tussen de sterrenbeelden Leeuw en Weegschaal aan de hemel. Het bevat verschillende heldere sterren, waaronder Spica, een van de helderste sterren aan de nachtelijke hemel.

Symboliek:
Naast de agrarische associaties wordt Maagd ook geassocieerd met zuiverheid, reinheid en maagdelijkheid, wat de naam van het sterrenbeeld weerspiegelt.

Over het algemeen wordt het sterrenbeeld Maagd gezien als een symbool van nauwkeurigheid, dienstbaarheid en praktisch denken, zowel in de astrologie als in mythologische tradities.

Het sterrenbeeld Weegschaal

 

De Weegschaal, ook bekend als Libra in het Latijn, is een van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem.
Over het algemeen wordt het sterrenbeeld Weegschaal gezien als een symbool van harmonie, rechtvaardigheid en relaties, zowel in de astrologie als in mythologische tradities.
Hier zijn enkele bijzondere kenmerken van het sterrenbeeld Weegschaal:

 

Astrologische betekenis:
In de astrologie wordt Weegschaal geregeerd door de planeet Venus en is het het zevende teken van de dierenriem. Weegschaal wordt geassocieerd met harmonie, balans, rechtvaardigheid, schoonheid en relaties. Mensen die onder dit teken geboren zijn, worden vaak beschouwd als charmant, diplomatiek en sociaal.

Afbeelding:
In de traditionele afbeeldingen van de dierenriem wordt Weegschaal vaak afgebeeld als een weegschaal, een symbool van balans en rechtvaardigheid. Soms wordt het sterrenbeeld ook afgebeeld als een persoon die een weegschaal vasthoudt.

Mythologie:
Het sterrenbeeld Weegschaal heeft verschillende mythologische associaties. In de Griekse mythologie wordt Weegschaal vaak geassocieerd met de godin van de gerechtigheid, Themis, die vaak wordt afgebeeld met een weegschaal in de hand. In andere culturen zijn er vergelijkbare associaties met goden en godinnen van rechtvaardigheid en balans.

Astronomie:
Het sterrenbeeld Weegschaal is te vinden tussen de sterrenbeelden Maagd en Schorpioen aan de hemel. Het bevat verschillende heldere sterren, waaronder Zubenelgenubi en Zubeneschamali, die de schalen van de weegschaal vertegenwoordigen.

Symboliek:
Naast de associatie met rechtvaardigheid en balans, wordt Weegschaal ook geassocieerd met esthetiek, schoonheid en relaties. Het vertegenwoordigt het verlangen naar harmonie en evenwicht in alle aspecten van het leven.

Het sterrenbeeld Schorpioen

 

De Schorpioen, in het Latijn, Scorpius, is één van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. Hij en zij zijn herkenbaar door verschillende kenmerken:

Vorm:
Het sterrenbeeld Schorpioen heeft een opvallende vorm die lijkt op een gestileerde weergave van een schorpioen met een gebogen staart en scherpe klauwen. Deze vorm wordt vaak gebruikt in traditionele afbeeldingen van de dierenriem.

Helderste sterren:
Schorpioen bevat enkele heldere sterren die de vorm van het sterrenbeeld helpen identificeren. Antares, een rode superreus en een van de helderste sterren aan de nachtelijke hemel, bevindt zich in het hart van het sterrenbeeld en wordt vaak geassocieerd met het hart van de schorpioen.

Staart en klauwen:
Een ander opvallend kenmerk van het sterrenbeeld Schorpioen is de lange staart die zich uitstrekt en soms wordt afgebeeld met een kromming aan het einde, alsof het gif van de schorpioen wordt afgegeven. De klauwen van de schorpioen zijn ook goed zichtbaar en worden vaak weergegeven als twee sterren die uitsteken aan de ene kant van het sterrenbeeld.

Locatie aan de hemel:
Schorpioen is te vinden in de richting van het centrum van de Melkweg en is een prominent sterrenbeeld in de zomerhemel op het zuidelijk halfrond en in de late lente en vroege herfst op het noordelijk halfrond. Het is een van de meest opvallende en gemakkelijk te herkennen sterrenbeelden aan de nachtelijke hemel.

Het sterrenbeeld Boogschutter

 

De Boogschutter is ook bekend als Sagittarius in het Latijn, is een van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. Hier zijn enkele kenmerken waaraan het sterrenbeeld Boogschutter herkenbaar is:

Vorm:
Boogschutter wordt vaak afgebeeld als een figuur die een boog spant en een pijl afschiet. Deze afbeelding vertegenwoordigt de mythische centaur, half mens en half paard, die de boogschutter voorstelt. In sommige afbeeldingen is de boogschutter afgebeeld als een enkele figuur met een boog en pijl in de hand.

Astrologische betekenis:
In de astrologie wordt Boogschutter geregeerd door de planeet Jupiter en is het het negende teken van de dierenriem. Boogschutter wordt geassocieerd met avontuur, optimisme, vrijheid, filosofie en intellectuele nieuwsgierigheid. Mensen die onder dit teken geboren zijn, worden vaak beschouwd als avontuurlijk, optimistisch en filosofisch ingesteld.

Helderste sterren:
Boogschutter bevat verschillende heldere sterren die helpen bij het identificeren van het sterrenbeeld. Een van de meest opvallende sterren in Boogschutter is Epsilon Sagittarii, ook bekend als Kaus Australis, wat “de zuidelijke boog” betekent.

Locatie aan de hemel:
Boogschutter is te vinden in de richting van het centrum van de Melkweg en is een prominent sterrenbeeld in de zomerhemel op het zuidelijk halfrond en in de late herfst en vroege winter op het noordelijk halfrond.

Symboliek:
Naast de associatie met avontuur en optimisme, wordt Boogschutter ook geassocieerd met zoektochten naar waarheid en kennis, reizen en het verkennen van nieuwe horizonten, zowel fysiek als mentaal.

Over het algemeen is het sterrenbeeld Boogschutter herkenbaar aan zijn karakteristieke afbeelding van een boogschutter die een boog spant en een pijl afschiet, evenals aan zijn associaties met avontuur, optimisme en filosofie. In real live zijn de Boogschutters veelal erotisch in stilte zeer actieve en alles behalve muurbloempjes.

De Steenbok

 

Het sterrenbeeld Steenbok, in het Latijn bekend als Capricornus,  is één van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem in de Astrologie. Hier zijn enkele kenmerken waaraan het sterrenbeeld Steenbok herkenbaar is:

Vorm:
Steenbok wordt vaak afgebeeld als een geitenvis, een mythologisch wezen met het lichaam van een geit en de staart van een vis. Deze afbeelding symboliseert de hybride aard van het sterrenbeeld, dat zowel aards als waterachtig is. In sommige afbeeldingen wordt Steenbok afgebeeld als een enkele geit met een vissenstaart.

Astrologische betekenis:
In de astrologie wordt Steenbok geregeerd door de planeet Saturnus en is het het tiende teken van de dierenriem. Steenbok wordt geassocieerd met ambitie, discipline, verantwoordelijkheid, en hard werken. Mensen die onder dit teken geboren zijn, worden vaak beschouwd als serieus, vastberaden en betrouwbaar.

Helderste sterren:
Steenbok bevat verschillende heldere sterren die helpen bij het identificeren van het sterrenbeeld. Een van de meest opvallende sterren in Steenbok is Delta Capricorni, ook bekend als Deneb Algedi, wat “staart van de geit” betekent.

Locatie aan de hemel:
Steenbok is te vinden in de richting van de Melkweg en is een prominent sterrenbeeld in de zomerhemel op het zuidelijk halfrond en in de late herfst en vroege winter op het noordelijk halfrond.

Symboliek:
Naast de associatie met ambitie en discipline, wordt Steenbok ook geassocieerd met volwassenheid, autoriteit en het bereiken van doelen. Het sterrenbeeld symboliseert het streven naar succes en het overwinnen van obstakels door hard werken en toewijding.

De Waterman

 

Het sterrenbeeld Waterman, ook bekend als Aquarius in het Latijn, is één van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. Hierna volgen enkele kenmerken van de Waterman.

Vorm:
Waterman wordt vaak afgebeeld als een persoon die water uitgiet uit een kruik of urn. Deze afbeelding symboliseert de mythologische figuur van de Waterdrager, die vaak wordt geassocieerd met het brengen van water en leven naar de aarde. Soms wordt het sterrenbeeld afgebeeld als een persoon die water uitgiet in de mond van een vis, wat de hybride aard van het sterrenbeeld weerspiegelt.

Astrologische betekenis:
In de astrologie wordt Waterman geregeerd door de planeet Uranus (soms ook Saturnus) en is het het elfde teken van de dierenriem. Waterman wordt geassocieerd met innovatie, originaliteit, vrijdenken, en humanitarisme. Mensen die onder dit teken geboren zijn, worden vaak beschouwd als onafhankelijk, excentriek en visionair.

Helderste sterren:
De Waterman bevat verschillende heldere sterren die helpen bij het identificeren van het sterrenbeeld. Een van de meest opvallende sterren in Waterman is Sadalsuud, wat “gelukkige ster van de gelukkige” betekent.

Locatie aan de hemel:
De Waterman is te vinden in de richting van de Melkweg en is een prominent sterrenbeeld in de winterhemel op het noordelijk halfrond en in de zomerhemel op het zuidelijk halfrond.

Symboliek:
Naast de associatie met water en het brengen van leven, wordt Waterman ook geassocieerd met vooruitgang, vernieuwing en het streven naar gelijkheid en vrijheid voor alle mensen. Het sterrenbeeld symboliseert de behoefte aan verandering en vooruitgang in de samenleving.

Over het algemeen is het sterrenbeeld Waterman herkenbaar aan zijn karakteristieke afbeelding van een Waterdrager die water uitgiet en aan zijn associaties met innovatie en originele denkbeelden.

De Vissen

 

Het sterrenbeeld Vissen, ook bekend als Pisces in het Latijn, is één van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. Hier zijn enkele kenmerken waaraan het sterrenbeeld Vissen herkenbaar is:

Vorm:
Vissen worden vaak afgebeeld als twee vissen die in tegengestelde richtingen zwemmen, maar verbonden zijn door een koord of band. Deze afbeelding symboliseert de mythologische vis als figuur, die worden geassocieerd met het sterrenbeeld. In sommige afbeeldingen zijn de vissen met elkaar verbonden door hun staarten.

Astrologische betekenis:
In de astrologie worden de Vissen geregeerd door de planeet Neptunus (soms ook Jupiter) en is het het twaalfde teken van de dierenriem. Vissen wordt geassocieerd met mededogen, gevoeligheid, verbeeldingskracht, en spiritueel bewustzijn. Mensen die onder dit teken geboren zijn, worden vaak beschouwd als empathisch, intuïtief en dromerig.

Helderste sterren:
Vissen bevat verschillende heldere sterren die helpen bij het identificeren van het sterrenbeeld. Eén van de meest opvallende sterren in Vissen is Alrescha, ook bekend als Alpha Piscium, dat “de koord” betekent.

Locatie aan de hemel:
Het sterrenbeeld Vissen is te vinden in de richting van de Melkweg en is een prominent sterrenbeeld in de herfsthemel op het noordelijk halfrond en in de lentehemel op het zuidelijk halfrond.

Symboliek:
Naast de associatie met vissen en water, wordt  het sterrenbeeld Vissen ook geassocieerd met spiritualiteit, mystiek en het onderbewuste. Het sterrenbeeld symboliseert het verlangen naar een diepere verbinding met het universum en het streven naar emotionele vervulling en begrip.

Over het algemeen is het sterrenbeeld Vissen herkenbaar aan zijn karakteristieke afbeelding van twee vissen die in tegengestelde richtingen zwemmen en aan zijn associaties met mededogen, verbeeldingskracht en spiritueel bewustzijn. Dat typeert ook de mens met dit sterrenbeeld. Ze lijken te vangen te zijn en ineens floepen zij weer uit je handen.