Wist je dat?

Het overlijdenstestament versus het levenstestament

Het testament zoals we dat kennen, regelt wat er na het overlijden van de eigenaar van dat testament moet gebeuren. Dat was duidelijk toen er nog maar één variant was.
In het begin van deze eeuw is er het idee geboren dat het belangrijk is om zaken vast te leggen voor de situatie van wilsonbekwaamheid van iemand. Dat is de situatie dat diegene nog wel leeft, maar niet meer zelf kan handelen en zijn of haar wensen kan uiten. Bijv. iemand die in coma ligt of ernstig dement is, maar ook alles wat hem of haar hindert om zelf iets te kunnen beslissen.
Iemand anders zou dan namens diegene moeten kunnen handelen. Het is dan handig als die persoon weet wat de bedoelingen zijn van degene, die dat zelf niet meer kan. Natuurlijk moet dat op papier staan.
Het document is een soort testament, maar dan voor tijdens je leven. Een ‘levenstestament’ of een ‘testament bij leven’.

Kortom, als wordt gesproken over een ‘testament’ dan wordt daar meestal de regeling voor na overlijden mee bedoeld. En als wordt gesproken over ‘levenstestament’ of een ‘testament bij leven’ dan wordt meestal een regeling voor wilsonbekwaamheid bedoeld van iemand die nog leeft.
.
Bij voorkeur notarieel!

Het is gebruik om een algemene volmacht en ook een levenstestament vast te leggen in een notariële akte.
Google naar de goedkoopste notaris in jouw buurt.

Het notarieel vastleggen is niet verplicht, maar een onderhands document mist een aantal belangrijke waarborgen. Bij een notariële akte kan je ervan uitgaan dat de volmachtgever wist wat hij deed toen hij de volmacht gaf. Bij een onderhands document is dat niet zeker.

Er kunnen allerlei zaken geregeld worden in een  ‘testament bij leven’. Het kan een algemene volmacht zijn, maar ook een gedeeltelijke, bijv. alleen voor medische zaken (bijv. wil je wel of niet gereanimeerd worden en wanneer), of bijv. alleen voor financiële zaken. Je kunt ook twee gemachtigden aanstellen om te voorkomen dat er één met het geld vandoor gaat als die de financiële zaken alleen mag regelen.
Het is sowieso belangrijk het met een paar mensen, ook insiders als een notaris, het één en ander te bespreken en op het internet te zoeken naar testament bij leven of levenstestament.
Als je ermee wacht, totdat je in coma o.i.d. ligt, ben je te laat.
Je kunt het levenstestament zoals ieder ander testament ook herroepen en vernieuwen.

Soorten elektrische- en hybride-aandrijvingen voor auto’s:

MHEV
Mild Hybrid Electric Vehicle (mild hybridevoertuig) is een voertuig waarin een inwendige verbrandingsmotor wordt toegepast in combinatie met een elektromotor. De accu wordt opgeladen door de verbrandingsmotor en door regeneratief remmen. Het is niet mogelijk om volledig elektrisch te rijden.

HEV
Hybrid Electric Vehicle (hybridevoertuig) is een voertuig waarin een inwendige verbrandingsmotor wordt toegepast in combinatie met een elektromotor. De verbrandingsmotor laadt de accu op en door regeneratief remmen gebeurt dat ook. De elektromotor en accu zijn groter dan bij een MHEV, waardoor het voertuig in staat is om korte ritten volledig elektrisch te rijden.

PHEV
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (plug-in hybridevoertuig): Dit is een voertuig waarin een inwendige verbrandingsmotor wordt toegepast in combinatie met een elektromotor. De accu wordt opgeladen via een laadkabel vanuit een externe bron en door regeneratief remmen. Als de accu bijna leeg is, grijpt de verbrandingsmotor automatisch in om het systeem tijdens het rijden op te laden. De accu en elektromotor hebben voldoende capaciteit om langere afstanden volledig elektrisch te rijden.

BEV
Battery Electric Vehicle (elektrisch accuvoertuig): een voertuig waarbij een elektromotor de aandrijving verzorgt. Het rijden gebeurt volledig elektrisch en een externe bron en door regeneratief remmen laden de accu op.

REEV
Range Extended Electric Vehicle (elektrisch accuvoertuig met range extender): een voertuig dat in aanvulling op de elektromotor is uitgerust met een kleine benzinemotor die als generator werkt om de accu op te laden en zo het bereik vergroot als de accu leeg raakt.

Sars

Het coronavirus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) Kent 5 varianten.

is het virus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Het virus wordt van mens op mens overgedragen. Door hoesten en niezen worden druppeltjes verspreid. Iemand anders kan ze inademen en daardoor besmet raken. De druppeltjes kunnen ook via handen worden overgedragen. Bijvoorbeeld als iemand met de handen aan de neus of het gezicht zit en vervolgens een ander een hand geeft.

1. Alfavariant (Britse variant)

In december 2020 werd de alfavariant van het virus ook in Nederland aangetroffen. Deze alfavariant verdrong toen de oude variant van het virus. In de zomer van 2021 werd de alfavariant ‘verdrongen’ door de besmettelijkere deltavariant.

2. Bètavariant (Zuid-Afrikaanse variant)

De bètavariant werd in Nederland begin januari 2021 vastgesteld. Ook deze variant van het virus lijkt, net als de alfavariant, besmettelijker te zijn dan de oude variant die we tot dan toe vooral in Nederland hadden. Inmiddels wordt deze variant niet meer in de kiemsurveillance aangetroffen.

3. Gammavariant (Braziliaanse variant)

De gammavariant P1 werd vooral gevonden bij uitbraken in- en om Manaus, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Amazonas. Er is bij deze variant nog geen duidelijkheid of de ziekte anders verloopt. De variant heeft onder andere drie veranderingen in het Spike-eiwit, de stekeltjes van het coronavirus, die als zorgelijk worden beschouwd. Deze drie veranderingen zijn vrijwel identiek aan de veranderingen in de bètavariant (Zuid-Afrika). Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn. Deze variant wordt op dit moment niet meer gezien in de kiemsurveillance.

4. Delta-variant (Indiase variant)

In oktober  2020 werd in India voor het eerst variant B.1.617.2 vastgesteld. De deltavariant (B.1.617.2) verdrong in de zomer van 2021 de alfavariant (Britse variant) als dominante virusvariant in Nederland. Op dit moment zijn alle infecties die zijn gekarakteriseerd in de kiemsurveillance veroorzaakt door de deltavariant. Dit beeld wordt wereldwijd gezien.  De deltavariant is veel  besmettelijker dan de alfavariant. De coronavaccins werken ook bij de deltavariant goed tegen ziekenhuis- en IC intensive care opname.

5. Omikron variant

De coronavariant Omikron (B.1.1.529) werd eind november 2021 voor het eerst gemeld in Zuid-Afrika. De Omikron variant neemt wereldwijd snel in aandeel toe. Ook in Nederland. De snelle verspreiding van de Omikron variant zou tot een hoge piek in ziekenhuis- en IC-opnames kunnen leiden. Een piek die de zorgcapaciteit ruim kan overschrijden. Om dit voor te zijn adviseerde het OMT op 17 december 2021 een uitbreiding van de maatregelen. Inmiddels verspreidt de variant zich zo snel dat het waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling de meest voorkomende, dominante variant in Nederland zal zijn. De kleine veranderingen (mutaties) zitten ook bij deze variant vooral in de stekeltjes van het coronavirus: het spike-eiwit. Opvallend is dat deze variant een ongewoon groot aantal mutaties in dit eiwit heeft. Een aantal mutaties zit op plekken die zorgen dat de eigenschappen van het virus veranderen.

De eerste onderzoeken laten zien dat de effectiviteit van de vaccins tegen besmetting  zonder boostervaccinatie aanzienlijk lager is dan bij de deltavariant

Mensen kunnen de Omikron variant van het virus krijgen terwijl zij het coronavirus al eerder hebben gehad of al zijn gevaccineerd. Bescherming tegen een besmetting met de Omikron variant neemt na een boosterprik fors toe.

Nanotechnologie

Nanotechnologie, oftewel nanotech, is de jongste hype in de wetenschap. In de praktijk gaat het om het maken en manipuleren van dingen tussen de 1 en 100 nanometer. Een nanometer is een miljoenste van een millimeter, honderdduizend keer kleiner dan de dikte van een mensenhaar.

Extreem klein dus, bevestigt Prof. Dr. Ing. Dave Blank, directeur van het MESA+ Instituut van de Universiteit Twente alias ‘Mr. Nano’. Maar de impact van deze technologie, een wetenschap die voor 1975 nog niet eens bestond, is vele malen groter dan wat wij voor die tijd ooit hadden kunnen bevroeden. “Denk aan laboratoria ter grootte van speldenpunt. Of zelfs aan de creatie van volkomen nieuwe, in de natuur niet voorkomende materialen.”

Hoe dat werkt? Alles om ons heen bestaat uit moleculen en atomen, ze zijn de bouwstoffen van de natuur. Maar als we dingen op het kleinste niveau kunnen aanpassen, gelden ineens heel andere natuurwetten als degene die wij gewend zijn.

Wat is een Kiesdrempel, kiesdeler, voorkeurdrempel en restzetel?

Kiesdrempel

Als politieke partijen minimaal een vastgesteld percentage van de stemmen moeten halen om een zetel te bemachtigen, dan spreekt men van een kiesdrempel. De kiesdrempel staat dus voor het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel. Zo moeten partijen in Duitsland 5% van de stemmen halen, tenzij zij in ten minste 3 kiesdistricten een zogenoemd ‘Directmandat’ winnen. In Turkije is dit percentage zelfs 10%. Met een kiesdrempel wordt beoogd versplintering, met veel kleine partijen, te voorkomen.


Kiesdeler

Nederland kent formeel geen kiesdrempel. Wel komt een partij bij de Tweede Kamerverkiezing pas in aanmerking voor een zetel als het de kiesdeler heeft behaald. Een voorbeeld. Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2017 werden 10.516.041 geldige stemmen uitgebracht. De kiesdeler was 10.516.041 : 150 zetels = 70.107.


Voorkeurdrempel

Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt de Kiesraad vast welke kandidaten zijn gekozen. Zetels worden in eerste instantie toegekend aan kandidaten die met voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. In dat geval moet de kandidaat wel de voorkeurdrempel hebben gehaald. De voorkeurdrempel voor de Tweede Kamerverkiezing is 25% van de kiesdeler


Verdeling restzetels
Om restzetels te krijgen bij de Tweede Kamerverkiezingen of de verkiezing voor het Europees Parlement, moet een partij tenminste 1 zetel hebben behaald.
De verdeling van restzetels gebeurt volgens het systeem van de grootste gemiddelden.
Hierbij wordt het stemmenaantal van elke partij gedeeld door het aantal volle zetels plus 1. Dit is de eerste restzetel die verdeeld wordt. Deze berekening levert voor iedere partij een gemiddeld aantal stemmen per zetel op. De partij met het grootste gemiddelde krijgt de eerste restzetel.

Pyrrusoverwinning

Een pyrrus overwinning is een overwinning die zoveel inspanning kost dat ze dezelfde uitwerking heeft als een nederlaag. Anders gezegd betekent het dat soms iets een overwinning kan lijken, terwijl het eigenlijk een verlies is; een “valse” overwinning.

De uitdrukking is ontleend aan de veldslagen die Pyrrhus, koning van Epirus (nu een provincie van Griekenland), leverde tegen de Romeinen in de 3e eeuw v.Chr. Hij verloor een groot aantal mannen in een tweetal gewonnen veldslagen. Toen één van zijn generaals hem na de overwinning bij Ausculum feliciteerde, antwoordde hij: “Als we nog één zo’n slag tegen de Romeinen winnen, is het helemaal met ons gedaan.” (Ploutarchos, Leven van Pyrrhos, 21.9)

 

Heimlich manoevre

In de jaren ’70 verwierf de arts bekendheid met zijn zogenaamde Heimlich-manoeuvre, een techniek waarmee je met buikstoten de luchtwegen van een stikkend persoon kunt openen. De hulpverlener gaat daarbij achter de patiënt staan, omarmt hem ter hoogte van de buik, tussen borstbeen en navel en laat met een stevige opwaartse duw het blokkerende voorwerp uit de luchtpijp schieten

 

Kernfusie

Bij kernfusie worden twee of meer atoomkernen gecombineerd tot een derde zwaardere kern. Als atomen van lichte elementen zoals waterstof worden samengesmolten, wordt een deel van de massa omgezet in energie. Deze energie kan dan worden gebruikt voor stroomopwekking. In tegenstelling tot kernsplijting produceert kernfusie geen kernafval. En het heeft het extra voordeel dat de benodigde bron (waterstof) overvloedig aanwezig is.

Kernfusie staat echter voor enkele uitdagingen die tot nu toe de praktische toepassing ervan hebben belemmerd. De extreem hoge temperaturen die nodig zijn (meer dan 100 miljoen graden Celsius) betekenen dat het plasma in een magnetisch veld moet worden geïsoleerd om te voorkomen dat de wanden van de reactor smelten.

Een tweede belangrijke uitdaging is de turbulentie in de reactor, die ervoor zorgt dat de gegenereerde warmte weglekt van het plasma.

Maar de ontwikkeling gaat snel en kernfusie heeft geen radioactief afval.

Bijen en hommels.
Muildier en muilezel

Een muildier is een kruising tussen een paardenmerrie en een ezelshengst. Een muilezel is het jong van een ezelin en een paardenhengst. De twee combinaties geven ieder een ander dier. Van deze twee zijn de muildieren het makkelijkst te fokken. De dieren zijn bijna altijd onvruchtbaar.

Bijen en hommels

Bijen en hommels, zijn van de zelfde familie, zoeken in bloemen naar de nectar in de meeldraden omdat ze die nodig hebben om hun larven te laten groeien.

Per ongeluk nemen ze dan het stuifmeel van die meeldraden mee naar andere bloemen en bevruchten daardoor die andere bloem, waardoor het gewas gaat groeien.

Bijen en hommels verschillen nauwelijks van elkaar. De hommels zijn dikker en hariger, waardoor zij meer stuifmeel meenemen naar andere gewassen .

Bijen maken honing. Hommels niet.

 

Weet je dat:

De horizon op een geheel vlak oppervlakte, bijv op zee, 4,5 km ver is? En op 300 meter hoogte al meer dan 61 km ver is.

Niet wist je dat, maar weet je wat:

Een oorwurm in de muziek is?
Een oorwurm in de muziek is een melodie, of een stukje daarvan, die in je hoofd blijft hangen en er niet uit wil. Het is vaak een deel van een lied(je), vaak waar je helemaal niets mee hebt en voortdurend opnieuw begint.
Je kunt proberen een andere melodie er overheen te zetten, in de hoop dat die eerste melodie stopt, maar dat heeft soms tot gevolg dat er twee melodieën in je hoofd blijven rondzingen.
De beste methode om eraf te komen is de melodie van het hele lied(je) uit te zingen of te neuriën, maar soms weet je de rest van die melodie helemaal niet en dan werkt deze methode uiteraard niet.
Een voorbeeld van een bekende oorwurm is het door de zangeres Zonder naam zo vaak gezongen Mexico,