web analytics
 

Wist je dat?

Maastricht

Het Verdrag van Maastricht (officieel het Verdrag betreffende de Europese Unie, kortweg EU-Verdrag) werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend en diende ter oprichting van de Europese Unie. Met de ondertekening van het verdrag gaven de lidstaten een deel van hun soevereiniteit op, kreeg het Europees Parlementwetgevende macht en werd op termijn de euro als gezamenlijke munt geïntroduceerd. Het Verdrag van Maastricht behoort sinds 2018 tot het Europees erfgoed.[1]

Soorten elektrische- en hybride-aandrijvingen voor auto’s:

MHEV
Mild Hybrid Electric Vehicle (mild hybridevoertuig) is een voertuig waarin een inwendige verbrandingsmotor wordt toegepast in combinatie met een elektromotor. De accu wordt opgeladen door de verbrandingsmotor en door regeneratief remmen. Het is niet mogelijk om volledig elektrisch te rijden.

HEV
Hybrid Electric Vehicle (hybridevoertuig) is een voertuig waarin een inwendige verbrandingsmotor wordt toegepast in combinatie met een elektromotor. De accu wordt opgeladen door de verbrandingsmotor en door regeneratief remmen. De elektromotor en accu zijn groter dan bij een MHEV, waardoor het voertuig in staat is om korte ritten volledig elektrisch te rijden.

PHEV
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (plug-in hybridevoertuig): een voertuig waarin een inwendige verbrandingsmotor wordt toegepast in combinatie met een elektromotor. De accu wordt opgeladen via een laadkabel vanuit een externe bron en door regeneratief remmen. Als de accu bijna leeg is, grijpt de verbrandingsmotor automatisch in om het systeem tijdens het rijden op te laden. De accu en elektromotor hebben voldoende capaciteit om langere afstanden volledig elektrisch te rijden.

BEV
Battery Electric Vehicle (elektrisch accuvoertuig): een voertuig waarbij de aandrijving uitsluitend wordt verzorgd door een elektromotor. Het rijden gebeurt volledig elektrisch en de accu wordt opgeladen vanuit een externe bron en door regeneratief remmen.

REEV
Range Extended Electric Vehicle (elektrisch accuvoertuig met range extender): een voertuig dat in aanvulling op de elektromotor is uitgerust met een kleine benzinemotor die als generator werkt om de accu op te laden en zo het bereik vergroot als de accu leeg raakt.

Kernfusie

Bij kernfusie worden twee of meer atoomkernen gecombineerd tot een derde zwaardere kern. Als atomen van lichte elementen zoals waterstof worden samengesmolten, wordt een deel van de massa omgezet in energie. Deze energie kan dan worden gebruikt voor stroomopwekking. In tegenstelling tot kernsplijting produceert kernfusie geen kernafval. En het heeft het extra voordeel dat de benodigde bron (waterstof) overvloedig aanwezig is.

Kernfusie staat echter voor enkele uitdagingen die tot nu toe de praktische toepassing ervan hebben belemmerd. De extreem hoge temperaturen die nodig zijn (meer dan 100 miljoen graden Celsius) betekenen dat het plasma in een magnetisch veld moet worden geïsoleerd om te voorkomen dat de wanden van de reactor smelten.

Een tweede belangrijke uitdaging is de turbulentie in de reactor, die ervoor zorgt dat de gegenereerde warmte weglekt van het plasma.

Maar de ontwikkeling gaat snel en kernfusie heeft geen radioactief afval.

x

Nanotechnologie

Nanotechnologie, oftewel nanotech, is de jongste hype in de wetenschap. In de praktijk gaat het om het maken en manipuleren van dingen tussen de 1 en 100 nanometer. Een nanometer is een miljoenste van een millimeter, honderdduizend keer kleiner dan de dikte van een mensenhaar.

Extreem klein dus, bevestigt Prof. Dr. Ing. Dave Blank, directeur van het MESA+ Instituut van de Universiteit Twente alias ‘Mr. Nano’. Maar de impact van deze technologie, een wetenschap die voor 1975 nog niet eens bestond, is vele malen groter dan wat wij voor die tijd ooit hadden kunnen bevroeden. “Denk aan laboratoria ter grootte van speldenpunt. Of zelfs aan de creatie van volkomen nieuwe, in de natuur niet voorkomende materialen.”

Hoe dat werkt? Alles om ons heen bestaat uit moleculen en atomen, ze zijn de bouwstoffen van de natuur. Maar als we dingen op het kleinste niveau kunnen aanpassen, gelden ineens heel andere natuurwetten als degene die wij gewend zijn.

Wat is een Kiesdrempel, kiesdeler, voorkeurdrempel en restzetel?

Kiesdrempel

Als politieke partijen minimaal een vastgesteld percentage van de stemmen moeten halen om een zetel te bemachtigen, dan spreekt men van een kiesdrempel. De kiesdrempel staat dus voor het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel. Zo moeten partijen in Duitsland 5% van de stemmen halen, tenzij zij in ten minste 3 kiesdistricten een zogenoemd ‘Directmandat’ winnen. In Turkije is dit percentage zelfs 10%. Met een kiesdrempel wordt beoogd versplintering, met veel kleine partijen, te voorkomen.


Kiesdeler

Nederland kent formeel geen kiesdrempel. Wel komt een partij bij de Tweede Kamerverkiezing pas in aanmerking voor een zetel als het de kiesdeler heeft behaald. Een voorbeeld. Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2017 werden 10.516.041 geldige stemmen uitgebracht. De kiesdeler was 10.516.041 : 150 zetels = 70.107.


Voorkeurdrempel

Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt de Kiesraad vast welke kandidaten zijn gekozen. Zetels worden in eerste instantie toegekend aan kandidaten die met voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. In dat geval moet de kandidaat wel de voorkeurdrempel hebben gehaald. De voorkeurdrempel voor de Tweede Kamerverkiezing is 25% van de kiesdeler


Verdeling restzetels
Om restzetels te krijgen bij de Tweede Kamerverkiezingen of de verkiezing voor het Europees Parlement, moet een partij tenminste 1 zetel hebben behaald.
De verdeling van restzetels gebeurt volgens het systeem van de grootste gemiddelden.
Hierbij wordt het stemmenaantal van elke partij gedeeld door het aantal volle zetels plus 1. Dit is de eerste restzetel die verdeeld wordt. Deze berekening levert voor iedere partij een gemiddeld aantal stemmen per zetel op. De partij met het grootste gemiddelde krijgt de eerste restzetel.

Pyrrusoverwinning

Een pyrrus overwinning is een overwinning die zoveel inspanning kost dat ze dezelfde uitwerking heeft als een nederlaag. Anders gezegd betekent het dat soms iets een overwinning kan lijken, terwijl het eigenlijk een verlies is; een “valse” overwinning.

De uitdrukking is ontleend aan de veldslagen die Pyrrhus, koning van Epirus (nu een provincie van Griekenland), leverde tegen de Romeinen in de 3e eeuw v.Chr. Hij verloor een groot aantal mannen in een tweetal gewonnen veldslagen. Toen één van zijn generaals hem na de overwinning bij Ausculum feliciteerde, antwoordde hij: “Als we nog één zo’n slag tegen de Romeinen winnen, is het helemaal met ons gedaan.” (Ploutarchos, Leven van Pyrrhos, 21.9)

 

Heimlich manoevre

In de jaren ’70 verwierf de arts bekendheid met zijn zogenaamde Heimlich-manoeuvre, een techniek waarmee je met buikstoten de luchtwegen van een stikkend persoon kunt openen. De hulpverlener gaat daarbij achter de patiënt staan, omarmt hem ter hoogte van de buik, tussen borstbeen en navel en laat met een stevige opwaartse duw het blokkerende voorwerp uit de luchtpijp schieten

 

Muildier en muilezel

Een muildier is een kruising tussen een paardenmerrie en een ezelshengst. Een muilezel is het jong van een ezelin en een paardenhengst. De twee combinaties geven ieder een ander dier. Van deze twee zijn de muildieren het makkelijkst te fokken. De dieren zijn bijna altijd onvruchtbaar

 

Ponzi-fraude

Een Ponzi-fraude verwijst naar Charles Ponzi, de man die in 1920 obligaties aanbod die na anderhalve maand 50% aan rente zouden uitkeren. De rentebetaling kwam echter van de inleg van duizenden Amerikanen die hun spaargeld hadden geïnvesteerd en vervolgens kwijt raakten.

 

Over ons

https://jouwhoroscoop.nl/wp-content/uploads/2020/11/jouwhoroscoop.png

Jouwhoroscoop.be heeft sinds 1 januari 2021 ook een Franstalige horoscoop site.
Stuur hem aan je Franse vrienden
www.horoscope-francais.fr

Deze voor je Engelse en Duitse vrienden:
www.yourweeklyhoroscope.com

www.Ihrwochenhoroskop.de

Contact

Den Haag, Nederland
Copyright 2021 Jouwhoroscoop.nl | Realisatie: Jouw Internet Mannetje